Emlakçının emeğinin karşılığı olan hizmet bedeli oranları 5 hazıran 2018 tarihinde yayınlanan taşınmaz ticareti yönetmeliğinin 20 maddesinde yayınlanmış durumda

Eğer bu maddeyi okusalar ve piyasada uygulasalar herşey altüst olur. Yönetmelikte yazan oranlar yasal sınırlar.Bu oranların üstünde hizmet bedeli alamazsınız.Ançak ilçe veya il dışı yapılan yer göstermelerinde ulaşım ve özel giderler anlaşmaya bağlı olarak istenebilir. Hizmet bedeli, iş sahibi ile alıcı veya kiracı arasında aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça eşit olarak paylaştırılır.

Taraflardan birinden %1 alırken dğerinden %3  veya %2 veya ondanda %1 veya hiç almayabilirsiniz. Veya tek taraflı %4 alabilirsiniz.Kiralamada ise durum yine aynı. Mülk sahibi hizmet bedeli ödemez diye bir kural yok. Sadece aksi kararlaştırılabilir.

Bir diğer konu ise yetki belgesi olmayan veya yetki belgesi iptal edilen  emlak ofisleri ile alakalı.Merak edenler yönetmeliğin 20 maddesinin  7. Bendini okusun

Yetki belgesi iptal edilen işletmenin, iptal tarihi itibarıyla geçerli olan yetkilendirme sözleşmeleri feshedilmiş sayılır. İşletme, sözleşmenin feshedilmiş sayılmasından önce vermiş olduğu hizmetler için hizmet bedeline hak kazanır

Hizmet bedeli

MADDE 20 – (1) Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla olamaz.

(2) Kiralama işlemlerinde hizmet bedeli, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamaz.

(3) İşletme, taşınmaz alım satımının tapu siciline tesciliyle veya iş sahibi ile kiracı arasındaki kira sözleşmesinin kurulmasıyla hizmet bedeline hak kazanır. Alım satım ve kiralama dışındaki hizmetlerde hizmet bedeli hakkı ilgili sözleşmenin kurulmasıyla doğar.

(4) Hizmet bedeli, iş sahibi ile alıcı veya kiracı arasında aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça eşit olarak paylaştırılır.

(5) 18 inci madde çerçevesinde yürütülen ortak çalışma sonucunda hak kazanılan hizmet bedeli, alım satıma aracılık sözleşmesi veya kiralamaya aracılık sözleşmesinde yetkilisinin imzası bulunan işletmeye ödenir ve hizmet ortaklığı sözleşmesinde belirtilen usulde paylaşılır. Bu sözleşmede hizmet bedelinin paylaşımı hususunda hüküm bulunmaması halinde bu bedel taraflar arasında eşit olarak paylaşılır.

(6) Taşınmazın yetkilendirme sözleşmesinin süresi içinde, taşınmaz gösterme belgesini düzenleyen işletme bertaraf edilerek doğrudan iş sahibinden satın alınması veya kiralanması durumunda işletme hizmet bedeline hak kazanır.

(7) Yetki belgesi iptal edilen işletmenin, iptal tarihi itibarıyla geçerli olan yetkilendirme sözleşmeleri feshedilmiş sayılır. İşletme, sözleşmenin feshedilmiş sayılmasından önce vermiş olduğu hizmetler için hizmet bedeline hak kazanır.

Üzücü olan taraf ise gerek ticaret odaları gerekse emlak komisyoncuları odaları ve stk ların bu işle ilgili doğru dürüst bir hizmet bedeli tarifesini  matbu olarak aradan geçen bir buçuk yıla rağmen üyelerine göndermemiş olmaları

Saygılarımla

Seyfettin Şenel