Daha önce bakanlığa sunulmuş ve arkasında yoğun emek ve çaba bulunan yönetmelik değişikliği isteğine,halihazırada uygulanan yönetmeliğin 12. maddesi tekrar gözden geçirilerek ve istenilen düzeltme ve çıkarmalar yapılarak bakanlığa iletilmelidir.

Dünyamızı saran küresel COVİD19 salgını sebebi ile taşınmaz ticareti yönetmeliğinin bazı maddelerinin nerede ise uygulama sahası kalmamıştır.Bugün sadece bir maddeye değineceğim.

Uzakların yakın olduğu günümüz dünyasında bir virüs aklımızı başımıza almamıza yetti.Eskiden aylar veya yıllar süren uzak diyarlara hastalığın taşınma işlemi şimdi saatler içinde bir yerden bir yere hava nakil vasıtaları ile taşınarak insan ve eşya aracılığı ile kolayca bulaşıyor.

Konunun uzmanı bilim adamları ise sosyal mesafe ,kişisel temas,hiyjen ,kalabalık ortamlardan uzak kalma ile başlayan birçok öneride bulunuyor,Hükümetlerde bu durumu kısmi yada tam zamanlı sokağa çıkma yasakları ile farklı şekilde destekliyorlar.Biz yönetmeliğin gözden geçirilmesini yönetmeliğin işletmede aranan şartlardan bahseden 12 maddesi yönünden bakalım.. Madde aşağıdaki gibidir.

MADDE 12 – (1) İşletmelerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az otuz metrekare olması.

b) İçinde idari büro ve kabul yeri ile 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunması.

c) Hizmetin düzenli, sistemli ve hızlı bir şekilde verilmesini sağlayacak miktar ve özellikte masa, dolap, koltuk ve benzeri malzeme ile bilgisayar, internet, telefon, tarayıcı ve faks gibi teknik donanıma sahip olması.

(2) Bir işletmede 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi dışındaki bentlerde sayılan şartları taşıyan birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın faaliyet göstermesi halinde, bu maddenin (a) bendinde belirtilen işletme büyüklüğü her bir tacir veya esnaf ve sanatkâr için yüzde yirmi artırılarak uygulanır.

Aylardır evlere kapanmış vaziyetteyiz. Bir çok ofis veya çoklu danışman çalıştıran ofisler işyerlerinin kapılarını bile açmadılar.Fakat çalışmalarına on-line ve evden devam etmekteler. Kira stopaj internet ilan portalları,cep telefonları sabit elaman maaşları,telefon ve aidatları devam etmektedir.Buna Kamu kurum ve kuruluşları ile bankalarda eklendi. Hizmet sektöründeki ticari işletmelerin bir çoğu kapanacak veya kapatıldı.Yerlerini lojistik depolama ve online satışların aldığı bir ortama doğru açılan veya adapte olan işletmeler ve lojistik sorunlarını halletmiş on-line firmalar alacaktır.

Lafı çok uzatmak istemiyorum Yönetmelikte geçen bir çok kural ve kaidenin bir kısmının uygulama sahası kısıtlandı vaya uygulama şansı hiç kalmadı.

Taşınmaz ticareti konusunda bağımsız bölüm bazında ofislere 5 yıllık taşınmaz ticareti yetki belgesi veren il ticaret müdürlüğü bile işe gidemez evden çıkamaz veya işyeri ziyaretleri yapamaz durumda. Eleman eksiklikleri yüzünden var olan işlerinide vaktinde yapamamakta idiler.

Sonuç olarak bu işle ilgili esnaf meslek odaları,ticaret odası meslek komiteleri,stk ve sektörün öncüsü olduğunu iddia eden tüm yerli ve yabancı gayrimenkul şirketlerinin yetkililerini bir ön önce online olarak bile olsa,bir araya gelip durum değerlendirmesi yapmalı.Alınan ortak kararı ilgili bakanlığa iletmelidirler

Daha önce bakanlığa sunulmuş ve arkasında yoğun emek ve çaba bulunan yönetmelik değişikliği isteğine bu madde görüşülerek eklenmelidir.Hiç kimse süslü cuma, kandil ramazan bayram mesajları,ile ne esnafı oyalayıp süresini doldursun, nede motivasyon eğitimi ve mesajları ile franchise verdiği ofislerdeki danışmanları sömürsün. Gün ellleri taşın altına koyma ve risk alma günüdür.

Gönlümüzden geçen bu mesleğin kanununun vakit geçirilmeden çıkmasıdır.Hali hazırda kanunu olmayan mesleğin yönetmeliğinden bahsediyoruz. Bu ayıp hepimize yeter.de artar bile..

Keyifli okumalar dileği ile.

Seyfettin Şenel

Emlak Müşaviri