Son tarih 1 temmuz 2020. Bu tarih kira uygulamasında  yeni kurallar getiriyor.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun  mad 323 .- mad 325 mad 331  mad 340 mad 342 mad 343 mad mad 344 mad 346   354. Maddeleri  uygulama tarihi 1 temmuz 2020 yılına kadar 8 yıl süreyle tarih olarak ötelenmişti.

1 Temmuz 2020 tarihine  ötelelen bu maddelerle ilgili  tekrardan bir tarih ötelemesi olmazsa kira kontratları depozitolar ve öteden beri uygulanan kiracı  aleyhine şartlarda yeni dönem yeni uygulamalarla devam edecektir.Yeni dönem eski alışkanlıkların uygulanmasını kısıtlayacaktır.Bu sebeple özellikle mülk sahiplerini zor tercihler bekliyor.

Kira kontratlarında yanış yapmamak için , tacir kiracı ve işyeri sahiplerinin yeni dönem kira kontratları hazırlanmasında işi bilen veye bir hukukçudan yardım almasında fayda var.

Biz tüm meslektaşlarımıza  ve iş paylaşımında bulunduğumuz kiracı ve işyeri sahiplerine bu uyarıyı bir borç biliyoruz.

Tüm meslektaşlarıma ve kiracılara bereketli güzel işler,mülk sahiplerinede hayırlı  ve dürüst kiracılar dilerim.

Seyfettin Şenel