Hükümetin yapmış olduğu planlamaya göre 2019 yılı ocak ayı itibarı ile kira artışlarında daha düşük olduğu için TÜFE oranları kullanılacaktır.Kira artışları ile ilgili kararname 20 eylül 2018  tarihli resmi gazetenin 30541 sayılı 2-mükerrer sayısında Orta Vadeli Program (2019-2021)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 108) enflasyon kısmında yayınlanmıştır

  http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180920m2.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180920m2.htm

 BİZİM ÖNERİMİZ

Kirasını düzgün ödeyen kiracılara zam yapmadan elde tutmaya gayret edin.İşin içinde olan biri olarak şunu söyleyebirim.Kiracınız  konut yada işyerini bir şekilde boşaltsın.    Aylarca  kiracının boşaltırken ödediği  fiyattan kiraya veremeyebilirsiniz. Gerçeği aylar boyu boş kalan mülkünüzden yoksun kaldığınız kira bedelleri ve aidatları cebinizden ödeyince anlarsınız . Ancak geçmiş olsun demek kalır.

Konutlar için Kiracı ve kiraya verenlerin merakla TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,40 düşüş, bir önceki yılın Aralık

ayına göre %20,30, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,30 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,33

artış gerçekleşti.

Kira artışlarını bir örnekle açıklayalım

Kira bedeli 1000 TL

TÜFE ORANI Yüzde 16.33

Zam bedeli: 160.33

Zamlı kira bedeli: 1.160.33 TL olacak 

 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,22 düşüş, bir

önceki yılın Aralık ayına göre %33,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,64 ve on iki aylık

ortalamalara göre %27,01 artış gösterdi.

6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. Maddesi hala geçerli. Bu maddeye göre tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında 344. Maddenin 01/07/2020’ye kadar uygulanamayacağı hükmü var. Yani tacir kiracılı işyerlerindeki artış oranında sözleşme serbestisi geçerli ve kontratta yazılı artış oranı ne ise o yapılabilecek