Konut ve çatılı işyerlerinde kiracıların  2022 yılı Nisan ayında yapacakları  yıllık zam oranı belirlendi

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2022

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %114,97, aylık %9,19 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %9,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,31, bir önceki yılın aynı ayına göre %114,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,30 artış gerçekleşti.

 Tüketici Fiyat Endeksi, Mart 2022Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,14, aylık %5,46 arttı
TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve
on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti.

 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kiralara üst sınır olarak TÜFE ortalaması oranında zam yapılıyor 2019  yılı 18 ocaktan itibaren  TBK 344  e göre değil  7161 sayılı kanun içinde yer alan 56. Maddeye göre kira artışı yapılacaktır

Bu durumda

Kira bedeli 1.000 TL ise %29.88 oranında zam yapılacaktır.

Yeni Kira bedeli 1.298.80TL olacaktır