2020 Yılı mart ayı Konutlarda Kira artış oranı

Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2020 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE)yıllık %12,37, aylık %0,35 arttıTÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,35,bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,71,bir önceki yılın aynı ayına göre %12,37ve on iki aylık ortalamalara göre %13,94 artış gerçekleşti.

 Konut kira artışlarını bir örnekle açıklayalım

Kira bedeli 1000 TL

TÜFE ORANI Yüzde 13,94

Zam bedeli: 139,4

2020 yılı mart  ayı konut zamlı kira bedeli: 1.139,4TL olacak

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %9,26, aylık %0,48 arttı Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,18 artış gösterdi.

6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. Maddesi hala geçerli. Bu maddeye göre tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında 344. Maddenin 01/07/2020’ye kadar uygulanamayacağı hükmü var. Yani tacir kiracılı işyerlerindeki artış oranında sözleşme serbestisi geçerli ve kontratta yazılı artış oranı ne ise o yapılabilecek

Bu duruma göre 2020 yılı mart  ayında artırılacak  işyeri kira sözleşmelerinde 

üfe baz alınmışsa  %14,18

Tüfe baz alınmışsa 13.94

Üfe- Tüfe ortalaması baz alınmışsa  14.06 oranında veya sözleşmede yazan oranda zam yapılacaktır.