3194 Sayılı İmar Kanunun geçici 16. Maddesi uyarınca düzenlenen İmar Barışında, Tapu ve Kadastro süreci,Tapu kadastro genel müdürlüğü tarafından yayınlanan 1787 sayılı genelge ile  netleşti

Zemin tespit tutanağının Kadastro Müdürlüklerince onaylanması sonrasında sürecin artık Tapu Müdürlükleri üzerinden devam Yapı Kayıt belgesi, zemin tespit tutanağı, kat mülkiyetine geçilecek ise tüm maliklerin onayladığı bağımsız bölüm numaraları ve arsa paylarını içeren mimari proje, yönetim planı, DASK poliçeleri talep edilecek. Bu aşamada Yapı Kayıt Belgesi için ödenen tutar kadar bir bedel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yatırılacak. Ayrıca döner sermaye ve her bağımsız bölüm için tescil harcı alınacaktır.

Bu genelgeye aşağıdaki linkten  ulaşabilirsiniz

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/2018-8_nolu_genelge_0.pdf://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/2018-8_nolu_genelge_0.pdf