Değerli Meslektaşlarım
2007 yılından bu yana vergiye tabii 2011 yılı başından bu yana ise İto meslek komitesine bağlı bir meslektaşınızım. 2022 yılı eğer bir aksilik olmazsa odalar için seçim yılı olacaktır.Kanuni olarak 4 yılda bir yapılır bu seçimler. Nedendir bilinmez seçim günü geldiği zaman oy kullanacak adam bulamazsın. O gün herkesin bir işi vardır.Halbuki 4 yıl boyunca senin yaptığın mesleği temsil edecek kişileri başa getireceksin.Bir gününüde buna harca o gün senin üzerinden oynanan oyunu boz. Senin bu vurdum duymazlığını bilenler zamanı gelince hür iradenle kullanacağın oyunu İstanbul un ortayeri dururken Tuzla dada kulllandırırlar Çatalca dada...Hatta Şilede bile... Kanuni engel yok. Bu konuda İto seçimlerini tek geçerim. Odalar Örnek alacaksa İto  seçimlerini örnek alabilirler. Ama iş komite bazında eleştiriye kalınca çokta birbirlerinden farkları yok gibi...
Bu yazıyı yazmamın sebebi şudur
Mesleğe girdiğim günden beri tüm mesleki  eğitimleri aldım.Yönetmelik çıktı onunda gereklerini yerine getirdim. Yetmedi 55 yaşında okuluna gidip 57 sinde onuda bitirdim.Üç ayrı başkanlık döneminde farklı vaatler duydum. Genelde birkaç kişi yi çıkartarak çekirdek kadro değişmiyor .Sadece söylemler farklı.
İstediğim şudur.Ben ve beni yönetmek için aday olanlar,telefonla veya  ofisime gelip  oy isteyeceklerse ellerinde bir recete ile gelsinler.Aşağıda tarifini yaptıklarım zahmet edip gelmesinler.Hoş herkes kime gideceğini bilirde..Bizimde erkeklik ayımız yanaşıyor. İki kelamda biz edelim .Kimseyi suçlamadım. Yeni adaylar varsa kendi söylemlerine bendende birkaç cümle ekleyebilirler
Yönetmeliğin her aşamasını kendi menfaatlerine göre kulllananlar,
Kapalı kapılar ardında birileri ile işbirliği yapıp  hazırlık eğitimi adı altında seviye-4 veya seviye-5 belgesini bağlı olduğu kurumu kullanarak pazarlayanlar.
Karşısındakini aşağılayıp ötekileştirenler.
Kameralar önünde kayıkçı kavgası yapanlar.
Aidat borcu yüzünden üyesine haciz gönderenler.
4 yıldır kendi üyelerine temsil ettikleri kurumu yansıtan bir fiyat listesini gönderemeyenler.
Üyeleri lehine bağlı oldukları komiteden  olumlu bir karar çıkartamayanlar.
Mesleğin başına geçip  öncesinde ve sonrasında hiç ofisi olmayanlar.
Nasıl anarsan öyle anılırsın. sözünü unutanlar.
Geçimini sadece başkanlık maaşına bağlayanlar.
Delik deşik edilen bu yönetmeliğin her değişikliğinde  ben yaptırdım diye kahraman kesilip,kanunun çıkmasını engelleyenler.

Selam ve saygılarımla

3400070
Not
5362 sayılı kanun madde 56
a)Odalarda üye sayısı 100-500 olan odalarda asgari ücret, 501-1500 olan odalarda asgari ücretin iki katı, 1501-3000 olan odalarda asgari ücretin üç katı, 3001-10000 olan odalarda asgari ücretin dört katı, 10001 ve daha fazla üyesi olan odalarda asgari ücretin beş katı
e) Aylık ücret almkuruluşlarının yetkili organ üyelerinin yurt içi harcırahları, asgari ücretin 1/5'inden, yurt dışı ayan yönetim kurulu üyelerine katıldıkları toplantı başına (a) bendinde belirtilen ücretlerin 1/5'i huzur hakkı,Alırlar. Bu ücretler brüt asgari ücret üzerinden net olarak ödenir.
Esnaf ve sanatkârlar meslek harcırahları ise en yüksek Devlet memuruna ödenen günlük harcırahtan fazla olamaz.