5 Haziran 2018 tarihinde çıkarılan ve geçiş dönemi sonunda  ,14 ekim 2020 tarihinde son şekli verilerek revize edilen taşınmaz ticareti yönetmeliğinin uygulamasında  emlakçılık camiası hayal kırıklığına uğramıştı.Taşınmaz Ticareti ile uğraşan  meslektaşlarımıza ikinci darbe 15 Nisan2021 tarihinde bakanlık eliyle yapıldı.Korkuç bir hayal kırıklığı...Tabiki bu arada yönetmeliğin son günleri diye yaygara koparanlar başta Ankara ve İstanbul olmak üzere  birçok ilde kurdukları ve perde arkasından destek verdikleri  şirketler aracılığı ile  paraya para demediler..Şimdi sıra ilkokul mezunlarının alacakları iki ayrı sertifikadan alınacak paralara ve harçlara geldi. Bu haberi yazmak için birkaç gün bekledim.Esasında tepkim hazırdı. Baktım bazı oda ve STK başkanları durumdan vazife çıkarmakta. Yönetmelik değişikliğini kendi başarıları imiş gibi sunmaktalar. Oturdukları koltukları korumak adına üyelerinin iradelerini kullanmakta zorlanacakları yerlerde seçim yapanlar,MYK yetkili şirketlerle perde arkasından işbirliği yapanlar,bu işin mesleki yeterlilik kurumuna verilmesi için çalışıp taslak hazırlığında bulunurken,şirketlerini hazır edenler yine bu değişiklikten kendilerine vazife çıkarmış. Pes doğrusu...

Kamu ihale ve imar yönetmeliği gibi içinden çıkılmaz ve anlaşılmaz hale gelinceye kadar değiştirecekler.Her bir yönetmelik değişikliği önce kismi mağduriyet yaratıyor.Ardından mağdur olan kesim için bir yönetmelik değişikliği yapılıyor.Bu sefer önceki mağdur olan kesim sömürülüyor.Şimdi sıra ilkokul mezunlarına seviye-5 ve 100 saatlik eğitim pazarlamaya geldi.İstanbul daki kurs Ankara daki ders verip kazançlarına kazanç katarken ceremesini bunların samimiyetine inanan meslektaşlarımız çekmektedir.Ortada bir emek varmış gibi bir durum yaratmaya gerek yoktur.Ortada öteden beri ayakçılık yapan ve müktesep haklardan zamanında yararlanmayanların serifika ve seviye_5 veya seviye-4 belgesi almasından gelecek kazançlar var.

Bizzat her iki dönemin ticaret bakanları tarafından titizlikle uygulanacağı söylenen taşınmaz ticareti yönetmeliğinde eski tas eski hamam misali herkes bildiğini yapmaya devam ediyor.

Türkiyenin bir elin parmaklarını geçmeyen emlak portalları  taşınmaz ticareti  yetki belgesi olmayan gerçek ve tüzel kişilerin emlak ilanlarını yayınlamaya devam ediyor.Bu konuda sektörün hakimiyetini elinde bulunduran bir emlak ilan  sitesi başı çekiyor.Bizimkilerde tıs yok.Bu konuda bireysel olarak  yaptığım Cimer müracatları portallara ceza uygulanacağını söylüyor.Ne takipçi var nede uyan

Sektörde kayıtdışılık yerel ulusal ve uluslararası markalarda onbinlerce kişi tarafından aleni  olarak icra ediliyor.Gerçi onların haklarını yemeyelim 28 şubat 2021 tarihine kadar geçiş süreleri vardı. Bu süre doldu. Yine herkes bildiğini yapmakta. Bu konudaki şahsi müracat ve şikayetimizde geçen hafta yapıldı. Bakalım sonuç ne olacak.

Peki  iki seneden beri yönetmelik  revizesi peşine takılan, ticaret odaları,,emlakçı esnaf odaları,dernekler,dernek federasyonları ne yapıyor diyeceksiniz.

Valla ben üye olduğum  ticaret odasında  bulunan yakın tanıdıklardan edindiğim kadarıyla Ticaret bakanlığına  şikayete hazırlanıyorlardı.

Sen ne yaptın derseniz ki, ben  Ocak ayının ilk haftasında Cimer vasıtası ile Ticaret bakanlığına durumu bildirdim. Mart ayı gibi cevabımı aldım. Sizlerde bağlı olduğunuz oda ve dernek yönetimlerini sıkıştırın.

 Herkesin her an ulaşabileceği aylık kira artışlarının  haberini televizyon televizyon  haber yapan oda dernek veya stk başkanları bu konuda bir önderlik etsinler bir zahmet. Bu konuda  kaçak güreşmesinler.Seviye-4 seviye-5 belgesi için şirket kuranlar,kurulmuş şirketlerle  gizli saklı paslaşmalar yapanlar,100 saatlik eğitimlerle esnafı tekrar tekrar  zorlayanlar,hantal  ticaret odası komiteleri  iş başına lütfen.Artık rekabet kurumunamı başvuracaksınız,Ticaret bakanlığınamı,il ticaret müdürlüğünemi.Ben devletimizin aciz olduğunu düşünenlerden değilim. İlgili kurumların başındaki kişilerin sorumluluk almak istemeyerek topu taca attıklarını düşünüyorum. İl ticaret müdürlükleri  isteseler kayıt dışının  ve yetkisiz ilan vermenin önünü bir talimatla kesebilirler. İnşallah yaparlar.Bizler yetkililere güvenmenin ödülünü bu şekilde almak zorunda değiliz. Yönetmelikle düşürülen hizmet bedeli oranına yapılan itiraza kalan pastadan alacağınız kazanca %4 oranı yeter diye savunma yapan yetkililer.

Neredesiniz?

Pastayı herkes tırtıklıyor

 Saygılarımla

Seyfettin Şenel

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “lise” ibaresi “ilköğretim” şeklinde, aynı bendin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“6) Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay; bunların dışında kalanların ise en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “5/6/2018” ibaresi “14/10/2020” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “lise” ibaresi “ilköğretim” şeklinde, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih” ibaresi “14/10/2020 tarihi” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “31/3/2021” ibaresi “31/7/2021” şeklinde ve aynı maddenin altınca fıkrasında yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih” ibaresi “14/10/2020 tarihi” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
5/6/2018
30442
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi