Taşınmaz ticareti Yönetmeliğinde M2 şartı değiştirildi

9 Haziran 2020 tarihli 31150 sayılı resmi gazetede yayınlanan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 11 maddesinde( resmi gazetenin 71. sayfasında )yayınlanarak  yürürlüğe girdi.Yapılan değişiklik ile 30 m2 şartı 20 m2 ye  her bir çalışan için fazladan olan 6 m2 şartıda 5 m2 ye düşürüldü

Seyfettin Şenel

Kuzen Gayrimenkul

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2626)

Tarih: 9 Haziran 2020 / 03:52Kategori: Cumhurbaşkanlığı Karar/Kararnameler/Genelgeler, Manşet, Yönetmelikler Yazdır E-posta

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 2626

09 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31150
Cumhurbaşkanı Kararı
Karar Sayısı: 2626
Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri gereğince karar verilmiştir.
8 Haziran 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 11– Aynı Yönetmeliğin eki (EK-l)’de yer alan “SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER” kısmına “N- TAKSİ DURAĞI VE YAZIHANESİ, KAPALI VE AÇIK OTOPARKLAR VE OTO GALERİLERİ” bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki “O- TAŞINMAZ TİCARETİ YAPILAN İŞ YERLERİ” bölümü eklenmiştir.

O- TAŞINMAZ TİCARETİ YAPILAN İŞ YERLERİ

Taşınmaz ticaretinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

1- Faaliyet alanı, ilgili mevzuatı uyarınca bağımsız bölüm niteliğine sahip olacaktır.

2- Faaliyet alanı, en az yirmi metrekare olacaktır. Ancak birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın faaliyet gösterdiği iş yerinde faaliyet alanı her bir tacir veya esnaf ve sanatkâr için beş metrekare artırılarak hesaplanacaktır.

3- İçinde idari büro ve kabul yeri ile dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunacaktır.

4- İkamet amacıyla kullanılmayacaktır.

5- Taşınmaz ticaretinden başka ticari faaliyette bulunulmayacaktır.

6- Faaliyet sınıfı için aranması gereken genel şartlar ile bu bölümün ilgili maddelerindeki özel şartlar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilecektir.”